اطلاعیه ها - آرشیو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه برگزاری پانزدهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستی با محوریت اختلال افسردگی

پانزدهمین سمینار کشوری دانشجویی دانش و تندرستی با محوریت اختلال افسردگی، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، مورخ ۲۸و ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۶ برگزار می گردد

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی نسبت به واگذاری کلیه امور خدمات عمومی شامل(امورخدمتگزاری،باربری،بیماربری و نظافت و سایر امور خدماتی مشابه )بخش ها و واحدهای مراکز آموزشی،پژوهشی ودرمانی امام حسین (ع) و فاطمیه (بهار) و سالن ورزشی دانشگاه جمعا به متراژ ماهیانه حدود ۴۴۰۰۰ مترمربع را برابر استاندارد و برخوردار ازکیفیت بالا و منطبق با موازین بهداشتی ودرمانی به صورت حجمی و خرید خدمت از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط و صلاحیت دار (دارای گواهینامه صلاحیت شرکت از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی در خصوص موضوع مناقصه که دارای اعتبار باشد) به مدت یک سال اقدام نماید.

ادامه مطلب