اطلاعیه ها - آرشیو

به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

قابل توجه دانشجویان ساکن خوابگاه

دانشجویانی که تاکنون موفق نشده اند جهت ثبت درخواست خوابگاه به پرتال دانشجویی مراجعه نمایند تقویم تعریف شده جهت درخواست خوابگاه از تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰ لغایت ۲۰/۰۱/۱۴۰۱ بوده و به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد.

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تحصیلی متمم نیمسال دوم ۱۴۰۰

دانشجویان ورودی جدید و دانشجویانی که به هر علت موفق به ثبت درخواست وام تحصیلی نیمسال دوم۱۴۰۰ نشده اندجهت درخواست وام مذکور ازتاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۰ لغایت ۲۰/۰۱/۱۴۰۱ با مراجعه به پرتال تسهیلات به آدرس ذیل اقدام نمایند. تذکر: ذکر تعداد واحد ترم جاری و معدل نیمسال قبل ضروری می باشد.

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

حضوری شدن کلاس ها در ترم دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰

قابل توجه دانشجویان محترم باتوجه به ابلاغیه معاونت محترم آموزش وزارت بهداشت، کلاس های تمام رشته ها و مقاطع از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ به صورت حضوری برگزار خواهد گردید.

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

مشمولین محترم گروه هدف مورد نظر در سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی

مرکز آموزش  مداوم جامعه پزشکی  دانشگاه  اقدام  به برگزاری کنفرانس مدیریت اورژانس های مامایی​ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ به صورت حضوری مجازی (وبینار)  نموده است.

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

مشمولین محترم گروه هدف مورد نظر در سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی

مرکز آموزش  مداوم جامعه پزشکی  دانشگاه  اقدام  به برگزاری کنفرانس مدیریت اورژانس های مامایی​ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ به صورت حضوری مجازی (وبینار)  نموده است.

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

قابل توجه دانشجویان phd و دستیاری

با توجه به ایجاد پرتال دانشجویی جهت ثبت نام وام بیمه درمانی تکمیلی( بیمه تکمیلی دی ) با حق بیمه ماهانه برای هر نفر به مبلغ ۰۰۰/۷۳۰ ریال و محاسبه آن از تاریخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۰ یکساله، از تاریخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۰ لغایت ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ فرصت دارید جهت ثبت نام وام به آدرس ذیل اقدام نمایید.

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

مشمولین محترم گروه هدف مورد نظر در سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی

بدین وسیله به استحضار می رساند مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه اقدام به برگزاری کنفرانس تازه های مراقبت های پرستاری در آسم در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ به صورت حضوری مجازی (وبینار) نموده است.

ادامه مطلب