اطلاعیه ها - آرشیو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مزایده خودرو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود به استناد مجوز اخذ شده از کمیسیون ماده ۲ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد، در نظر دارد تعداد ۷دستگاه خودروی سواری مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل به فروش برساند. لذا متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید و دریافت اسناد و شرایط مزایده و ارائه پیشنهاد از تاریخ چاپ آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۸/۷/۳۰به نشانی های ذیل مراجعه نمایند.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه شاهرود در موردروشها و راهکارهای شناسایی و پیشگیری و ممانعت از قاچاق سوخت در کشور

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه شاهرود، در نظر دارد از اساتید و علاقمندان به پژوهش در خصوص موضوع "روشها و راهکارهای شناسایی و پیشگیری و ممانعت از قاچاق سوخت در کشور" دعوت به عمل آورد پیشنهادات پژوهشی خود را با این مرکز در میان بگذارند.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه فرم استعلام بهاء واگذاری داروخانه کلینیک تخصصی دانشگاه

با عنایت به تصمیم دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی شاهرود مبنی بر واگذاری محل داروخانه کلینیک تخصصی دانشگاه واقع دربیمارستان امام حسین(ع) به مساحت۶۰ مترمربع واقع درشاهرود انتهای خیابان ۲۸متری امام (باغزندان)بیمارستان امام حسین (ع) به صورت اجاره یکساله به بخش خصوصی بدینوسیله از متقاضیان حقیقی واجدشرایط دعوت بعمل می آید برابرشرایط مندرج در پیش نویس قرارداد پیوست و مشخصات مندرج دراین فرم نسبت به تکمیل و ارسال فرم استعلام به همراه مدارک زیر در پاکت در بسته اقدام نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۸/۷/۱۴به مدیریت تدارکات معاونت توسعه مدیریت و منابع واقع در شاهرود-شهرک البرز خیابان شهید شیخ فضل ا... نوری ساختمان البرز دانشگاه علوم پزشکی اتاق ۳۱۰تحویل فرمایند.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه جذب پرستار ۸۹ روزه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود در نظر دارد به استناد ماده ۲۲آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی و نامه های شماره ۲۰۹/۷۳۰/د مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ و۲۰۹/۱۱۲۱/د مورخ ۹۳/۳/۱۰معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع نسبت به جذب نیروی کارشناس پرستار به صورت پاره وقت ساعتی اقدام نماید.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه راه اندازی رشته جدید فناوری اطلاعات سلامت در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دکتر خاکساری مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام کرد که مجوز پذیرش دانشجو در رشته فناوری اطلاعات سلامت اخذ گردیده است و از نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تعداد ۱۹ نفر در این رشته پذیرش گردیده اند.

ادامه مطلب