اطلاعیه ها - آرشیو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه

اطلاعیه فراخوان مصاحبه پذیرش بهورزی

پیرو اطلاعیه مورخه ۹۸/۱۰/۴ به اطلاع پذیرفته شدگان اولیه آزمون بهورزی که مصاحبه نشده اند ، می رساند زمان انجام مصاحبه روز دوشنبه مورخه ۹۸/۱۰/۳۰ می باشد.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای تامین و تجهیز وآماده سازی و راه اندازی سی تی آنژیوگرافی ۱۲۸ اسلایس بیمارستان امام حسین(ع)

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود درنظر دارد تامین و تجهیز وآماده سازی و راه اندازی سی تی آنژیوگرافی ۱۲۸ اسلایس بیمارستان امام حسین(ع) را در قالب قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری (به روش BOT ) را برابر استاندارد و برخوردار از کیفیت بالا و منطبق با موازین اصولی و فنی از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به مدت هفت سال به بخش خصوصی واگذار نماید:

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

قابل توجه دانشجویان ورودی نیم سال دوم ۱۳۹۸

دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی جهت تحویل مدارک در تاریخ های ۱۲الی۱۴ بهمن ماه با دردست داشتن مدارک زیر به اموردانشجویی واقع در طبقه همکف دانشکده پرستاری و مامایی مراجعه نمایید.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

آگهی مناقصه عمومی

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود درنظر دارد نسبت به واگذاری کلیه امور منشی گری و پذیرش مراکز آموزشی،بهداشتی و درمانی امام حسین(ع) و بیمارستان بهار شاهرود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های واجد شرایط وصلاحیت دار (دارای گواهینامه صلاحیت شرکت از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و گواهی ایمنی ) به صورت حجمی به بخش غیردولتی به مدت یک سال اقدام نماید.

ادامه مطلب
به گزارش روابط عمومی دانشگاه:

اطلاعیه شرایط اعلام جذب پرستار ۸۹ روزه اداره پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود در نظر دارد به استناد ماده ۲۲ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی و نامه های شماره ۲۰۹/۷۳۰/د مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ و۲۰۹/۱۱۲۱/د مورخ ۹۳/۳/۱۰ معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع نسبت به جذب نیروی کارشناس پرستار به صورت پاره وقت ساعتی اقدام نماید.

ادامه مطلب