اطلاعیه ها - آرشیو

به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

مشمولین محترم گروه هدف مورد نظر در سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی

بدین وسیله به استحضار می رساند مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه اقدام به برگزاری الزامات مورد نیاز در اجرای کد ۲۴۷ (سکته حاد قلبی) و اقدامات ضروری در برخورد با آن در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ نموده است.

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

جذب نیرو پرستار در قالب شرکتی

با توجه به اینکه دانشگاه در نظر دارد به منظور تکمیل نیروی پرستار اقدام به جذب نیرو پرستار در قالب شرکتی از طریق شرکت اسطوره سازان فجر شاهرود نماید،لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت ثبت نام از طریق شرکت مذکور اقدام نمایند

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

قابل توجه دانشجویان محترم دستیاری و Phd متقاضی وام بیمه درمانی تکمیلی

حق بیمه درمانی تکمیلی(بیمه تکمیلی دی) برای هر نفر به مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال و محاسبه آن از تاریخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۲ به صورت ۸ ماه هجری شمسی با فرانشیز۳۰درصد قابل محاسبه است.

ادامه مطلب

برگزاری استارت آپ دانشجویی

در حاشیه نخستین همایش ملی فناوری و آموزش پزشکی ایران : کنگره و جشنواره شیخ الرئیس، استارت آپ دانشجویی در محورهای زیر و اهدای گرنت به برگزیدگان برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب