اطلاعیه ها - آرشیو

به گزارش روابط عمومی دانشگاه

آگهی مزایده فروش خودرو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود با عنایت به مجوز اخذ شده از کمیسیون ماده ۲ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد در نظر دارد تعداد ۷ دستگاه خودروی سواری شامل( ۵ دستگاه موسو و ۲ دستگاه سمند) متعلق به خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

ادامه مطلب