اطلاعیه ها

به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

فراخوان جذب نیروی پرستار در قالب برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در نظر دارد در راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود، یک نفر پرستار واجد شرایط، جهت مرکز خدمات جامع سلامت بیارجمند، به صورت قرارداد در قالب برنامه پزشک خانواده بکارگیری نماید

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

جذب نیروی خدمات

با توجه به اینکه دانشگاه در نظر دارد به منظور تکمیل نیروی خدمات اقدام به جذب نیرو از طریق شرکت بهگر شاهوارنماید

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان محترم دستیاری و Phd

صندوق رفاه دانشجویان در ادامه تفاهم نامه سال ۱۴۰۰ با سازمان تامین اجتماعی جهت اعطای تسهیلات بیمه با منظور شدن سوابق کاری و بیمه درمانی به دانشجویان مقاطع دکتری تخصصی(phd )و تخصص اقدام نموده است

ادامه مطلب
به گزارش مدیریت روابط عمومی دانشگاه

مشمولین محترم گروه هدف مورد نظر در سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی

بدین وسیله به استحضار می رساند مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه اقدام به برگزاری الزامات مورد نیاز در اجرای کد ۲۴۷ (سکته حاد قلبی) و اقدامات ضروری در برخورد با آن در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ نموده است.

ادامه مطلب