درمانگاه فوق تخصصی نفرولوژی بیمارستان بهار

آقای دکتر هوفر رفیعی

واقع در سالن طبقه همکف ساختمان فاطمیه در اتاق 2 جهت ارائه خدمات به مراجعه کنندگان محترم می باشد

ویزیت فوق تخصص نفرلوژی ( شامل درمان انواع بیماریهای داخلی، کلیه و ... بزرگسالان )

شماره0233116داخلی568