درمانگاه تخصصی اطفال بیمارستان بهار

 

آقای  دکتر حامد طبسی زاده ،خانم دکتر نسرین فاتح  خانم دکتر معصومه رحیم پور-آقای دکتر سعیدرضا کلاتجاری

واقع در سالن همکف ساختمان فاطمیه در اتاق های 5 و 6 جهت ارائه خدمات به مراجعه کنندگان محترم می باشد.

ویزیت متخصص اطفال ( شامل انواع بیماریهای کودکان،پایش رشد اطفال و ...)

شماره 3116 -023 داخلی 566