درمانگاه فوق تخصصی گوارش و کبد بزرگسالان بیمارستان بهار

آقای دکتر محمدعلی سرتیپ

واقع در سالن طبقه همکف ساختمان فاطمیه اتاق عمل 3 جهت ارائه خدمات به مراجعه کنندگان محترم می باشد

ویزیت فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد ( شامل انواع بیماریهای داخلی ، گوارش، کبد ، کیسه صفرا و... آندوسکوپی و کولونوسکوپی بزرگسالان)

شماره 0233116 داخلی566