درخواست آنلاین گواهی اشتغال به تحصیل

فقط برای دانشجویانی که در ترم جاری انتخاب واحد نموده اند، امکان صدور گواهی اشتغال به تحصیل وجود دارد.

در صورت خالی گذاشتن و یا ثبت ناقص "جهت ارائه به" صدور گواهی اشتغال به تحصیل امکان پذیر نمی باشد.

برای دریافت گواهی اشتغال به تحصیل با نگه داشتن کد رهگیری خود، 72-48 ساعت پس از ثبت درخواست، از طریق آیکن پیگیری فرم موجود و با وارد نمودن کد پیگیری خود در حاشیه سمت راست سایت برای دریافت گواهی خود اقدام فرمایید.

با توجه به شرایط کنونی و افزایش ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل لطفا در حفظ و نگهداری کد پیگیری خود نهایت دقت را بعمل آورده و از ثبت درخواست های تکراری اکیدا" خودداری فرمایید.

در صورتی که در ثبت فرم با مشکل  مواجه شدید درخواست خود را به ایمیل دانشکده به نشانی  ذیل ارسال نمایید.                                                       

                                                                                        shmu.training@gmail.com

درخواست گواهی اشتغال به تحصیل
 • 0
 • نام و نام خانوادگی:*
  1
 • نام پدر:*
  2
 • شماره شناسنامه:*
  3
 • صادره از:*محل صدور شناسنامه
  4
 • شماره دانشجویی:*شماره دانشجویی خود را وارد کنید
  5
 • رشته/ ترم تحصیلی:*نام رشته و ترم تحصیلی خود را وارد کنید
  6
 • تاریخ:*تاریخ ثبت درخواست
  7
 • جهت ارائه به:*اداره و یا واحد سازمانی مورد نظر به طور کامل ذکر شود. در غیر این صورت گواهی صادر نخواهد شد. لازم به ذکر است که در صورت ثبت درخواست برای بانک، نام شهر و شعبه بانک الزامی است. (مثال: بانک ملی ایران شعبه 4854 شاهرود)
  8
 • در صورت ثبت ناقص "جهت ارائه به" صدور گواهی اشتغال به تحصیل امکان پذیر نمی باشد! (به توضیحات مهم و ضروری این قسمت توجه فرمایید.)
  9