گروه داخلی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

رزومه

توضیحات

1

حمید واحدی

فوق تخصص گوارش

سامانه علم سنجی

2

فاطمه توفان

فوق تخصص روماتولوژی

سامانه علم سنجی

3

منیره عامریان

فوق تخصص نفرولوژی

سامانه علم سنجی

4

سپیده ناظمی

فوق تخصص غدد

سامانه علم سنجی

5

مریم حاجی میرقاسمی

فوق تخصص ریه

سامانه علم سنجی

6

مجید سلامی

فوق تخصص خون

سامانه علم سنجی

7

ابوالفضل حیدری

فوق تخصص غدد

سامانه علم سنجی

8

محمد دانش پژوه

فوق تخصص گوارش

سامانه علم سنجی

9

محمدعلی رضایی

متخصص داخلی

سامانه علم سنجی

10

علی نجفی

متخصص داخلی

سامانه علم سنجی

11

سارا پوریحیی

متخصص داخلی

سامانه علم سنجی

12

حمیدرضا بیکی

متخصص داخلی

سامانه علم سنجی

13

سید مصطفی پورحسینی

متخصص داخلی

سامانه علم سنجی

14

احسان نزاکتی

متخصص عفونی

سامانه علم سنجی

15

 احسان بینش

متخصص عفونی

سامانه علم سنجی

16

مریم ولیخانی

متخصص عفونی

سامانه علم سنجی

17

حسین شیبانی

متخصص قلب

سامانه علم سنجی

18

کامران پورمند

متخصص قلب

سامانه علم سنجی

19

صبا هماتاش

متخصص قلب

سامانه علم سنجی

20

ماندانا امیرسرداری

متخصص قلب

سامانه علم سنجی

21

روشنک کلاته جاری

متخصص قلب

سامانه علم سنجی

22

محمد سالاری

متخصص نورولوژی

سامانه علم سنجی

23

مریم سعیدی

متخصص نورولوژی

سامانه علم سنجی

24

زهرا ابراهیمی

متخصص نورولوژی

سامانه علم سنجی

25

شیلا آقایانی

فوق تخصص روماتولوژی

سامانه علم سنجی

 

26

هوفر رفیعی

فوق تخصص نفرولوژی

سامانه علم سنجی