اعضای گروه

اعضای هیات علمی گروه 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

رزومه   

1

دکتر بهزاد گرمابی

علوم اعصاب

سامانه علم سنجی

2

دکتر مهدی خاکساری

فیزیولوژی

سامانه علم سنجی

3

دکتر حمید کلالیان مقدم

فیزیولوژی

سامانه علم سنجی

4

دکتر سید شاهرخ آقایان

روانپزشکی

سامانه علم سنجی

5

دکتر مریم فرجام فر

روانپزشکی

سامانه علم سنجی

6

دکتر محمدحسن امامیان 

اپیدمیولوژی

سامانه علم سنجی

7

دکتر حسین خواستار

فیزیولوژی

سامانه علم سنجی

8

دکتر نغمه احمدیان کیا

علوم تشریح

سامانه علم سنجی

9

دکتر امین گلاب پور

انفورماتیک پزشکی

سامانه علم سنجی

10

دکتر کلثوم دلدار

انفورماتیک پزشکی

سامانه علم سنجی

11

دکتر مژگان فردید

سیاستگذاری سلامت

سامانه علم سنجی

12

دکتر سیدمحمد میررضایی 

پزشکی اجتماعی

سامانه علم سنجی

13

دکتر دشتی پور

روانشناس بالینی