مدیر آموزش دانشکده

مدیر آموزش دانشکده

 

 

 

نام و نام خانوادگی

دکتر محمد باقر سهرابی

رشته تحصیلی

دکترای پزشکی

سمت

مدیر آموزش

ایمیل

mb.sohrabi@shmu.ac.ir

تلفن

02332395054

داخلی  532

 

 

شرح وظایف:

۱- نظارت بر فعالیت های آموزشی دانشکده در تمامی مقاطع تحصیلی
۲- تدوین برنامه مدون آموزشی دانشجویان بر اساس سر فصل دروس
۳- تدوین برنامه هر نیمسال تحصیلی تحصیلات تکمیلی و ارائه به آموزش
۴- تقسیم مباحث درسی واحدهای نظری و عملی و ارجاع به گروه های مربوطه
۵- نظارت بر برنامه ریزی کارآموزی بر اساس سر فصل دروس
۶- ارائه پیشنهادات به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در خصوص تغییرات واحدهای درسی
۷- جمع آوری پیشنهادات و انتقادات دانشجویان و ارجاع به مسئولین مربوطه در جهت رفع مشکلات
۸- راهنمایی دانشجویان در انتخاب واحد
۹- تدوین برنامه امتحانات پایان ترم
۱۰- عضویت و شرکت در جلسات تحصیلات تکمیلی و شورای آموزشی دانشکده
۱۱- همکاری در جمع آوری نمرات پایان ترم با اساتید مربوطه و آموزشی دانشکده
۱۲- تهیه و تنظیم برنامه راهبردی جهت تاسیس رشته های جدید تحصیلات تکمیلی دانشکده
۱۳- گرد آوری و اطلاع رسانی آیین نامه های تحصیلات تکمیلی مربوط به دوره دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد
۱۴- فعال سازی و برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی و تهیه مصوبات اجرایی آن به منظور تسهیل و یکنواخت شدن مقررات آموزشی دانشجویان
۱۵- تهیه آمار و اطلاعات کلی دانشجویان بر اساس معیار های سال ورودی و گروه آموزشی
۱۶- تهیه و تنظیم فرم های انتخاب، ارزیابی و تعیین نمره پایان نامه دانشجویان به منظور نظارت و کنترل دقیق تر این فرایند ها
۱۷- طرح مسائل ومشکلات آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد، دکتری در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
۱۸- تهیه دستورالعمل ها و ابلاغ قوانین و مقررات و مصوبات آموزش تحصیلات به دانشکده ها
۱۹- نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مربوط به پذیرش دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترا
۲۰- بررسی و تدوین صورت جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
۲۱- انجام امور مربوط به دانشجویان مهمان
۲۲- بررسی و ارائه طرح های لازم به منظور بهبود امور آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده ها
۲۳- شرکت فعال در تهیه و تدوین برنامه های آموزشی با مشارکت گروه های آموزشی
۲۴- بررسی و گزارش کیفیت آموزش در دوره های تحصیلات تکمیلی
۲۵- نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشکده های تابعه
۲۶- تدوین و ارائه گزارش های دوره ای و تحلیلی از وضعیت رشته ها، مقاطع وبرنامه های آموزشی
۲۷- نظارت بر تدوین جدول زمان بندی آموزشی و برنامه‌های مختلف درسی در سطح دانشکده ها
۲۸- انجام امور مربوط به دانشجویان دوره دکتری تخصصی Ph.D متقاضی فرصت مطالعاتی
۲۹- گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان مورد درخواست جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی و کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه
۳۰- صدور گواهی اشتغال به تحصیل، همچنین اعلام وضعیت تحصیلی پذیرفته شدگان مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی به مراجع ذی صلاح و موسسات درخواست کننده طبق مقررات
۳۱- نظارت بر مراحل اجرایی پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری (چنانچه پایان نامه به طرح تبدیل شده باشد این امر به مدیر امور پژوهشی واگذار می گردد)
۳۲- نظارت بر انجام وظایف آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده با هماهنگی مدیر گروه ها
۳۳- پی گیری و انجام مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی
۳۴- بررسی درخواست های مرخصی تحصیلی ، فرصت تحصیلی اضافی، انصراف ، بازگشت به تحصیل و … دانشجویان تحصیلات تکمیلی
۳۵- انجام کلیه فرایندهای مربوط به تحصیل و دانش آموختگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
۳۶- پیشنهاد تأسیس رشته ها و دوره های تحصیلات تکمیلی جدید جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی.
۳۷- برگزاری جلسات منظم شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده.
۳۸- شرکت در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و انجام امور اجرایی مصوبات شورا حسب مورد

 

 

متصدی امور دفتری: 

خانم ساناز طاهری 

شماره تماس: 32395054 - داخلی 532 

ایمیل: sanaz.taheri1362(at)gmail.com

کلید واژه ها: محمدباقر سهرابی آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود