دانش آموختگان

فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد

ورودی نام و نام خانوادگی
1394 فاطمه طالبی – محمد امینی داودلو
1395 زهرا عباسی – سیمین نظرنژاد – کبری فروغی – سروین جهانبانی
1396 ژیلا مجیدی - مریم‌السادات حسنی

 

شیوه نامه کمیته مشورتی دانش آموختگان 

برنامه راهبردی کمیته مشورتی دانش آموختگان