اعضای گروه

اعضای هیات علمی گروه

 

          ردیف          

          نام و نام خانوادگی          

          تخصص          

          رزومه              

          1          

          مجید رحمتی          

          بیوتکنولوژی پزشکی          

          سامانه علم سنجی          

      2      

       قاسم عباس زاده گودرزی      

      بیوتکنولوژی پزشکی      

      سامانه علم سنجی      

3

 وحید کیا

بیوتکنولوژی پزشکی

سامانه علم سنجی

4

اصغر شایان نیا

ژنتیک پزشکی

سامانه علم سنجی

5

مهدی میرزایی

باکتری شناسی

سامانه علم سنجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست دانشجویان کارشناسی ارشد در حال تحصیل

ورودی

نام و نام خانوادگی

1396

کامران جاویدی  نازنین توماج

1397

زمانی - مناف زاده

1398

فائزه آقایی  سارا سادات طباطبایی

1399

صادق دیلمی  فاطمه سادات بهبهانی  آمنه نصیری

1400

مرضیه پورنبی  عاطفه امیری  رویا اکبرپور