معرفی رئیس دانشکده

نام و نام خانوادگی

دکتر سید میثم یکه سادات

رشته تحصیلی

سم شناسی بالینی و مسمومیت ها 

سمت

ریاست دانشکده پزشکی

مرتبه علمی

استادیار

تلفن

۳۲۳۹۵۰۵۴ - ۰۲۳

داخلی ۵۳۰

 

 


شرح وظایف:

1- استفاده از ظرفیتها و توانائی های موجود از جمله نیروی انسانی کارآمد
2- ارتقاء کیفیت آموزش های نظری و عملی برای تربیت دانش آموختگان ماهر و متعهد
3- تلاش برای توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی مورد نیاز جامعه
4- توسعه کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی در راستای چاره جویی برای رفع مشکلات عرصه بهداشت
5- حفظ و حراست از اموال عمومی و ارتقاء بهره وری
6- نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغ از طرف مسئولین دانشگاه
7- ایجاد هماهنگی در امور آموزشی ، پژوهشی ، اداری ، مالی و فرهنگی دانشکده
8- نظارت بر حسن اجرا و کار شوراهای آموزشی و پژوهشی دانشکده
9- ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشکده
10- پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده
11- شرکت در شوراها و کیمته های و جلسات مرتبط با حوزه مسئولیت
12- بررسی صلاحیت مدیر گروه های دانشکده
13- استفاده از ظرفیتها و توانائی ها برای رشد استعدادهای دانشجویان
14- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده

کلید واژه ها: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود