صفحه اصلی

مقدمه

مهندسی بافت  (Tissue engineering Ph.D)

از همان ابتدای امر، انسان مشتاق به بهبود کیفیت زندگی خود یا کسانی که دوستش دارد و کلا نژاد انسان ها بوده است. ما همواره به دنبال راه هایی برای بهبود شرایط انسان ها بوده ایم. زخم، بیماری و اختلالات مادرزادی همیشه بخشی جدانشدنی از انسان ها بوده اند. اگر فقط بدن می توانست خود را بازیابی کند، زندگی برای کسانی که عاشق یکدیگر بودند می توانست ادامه داشته باشد و به نظر می رسد غم و اندوه از دست دادن عزیز، دیگر جایی برای عرض اندام پیدا نمی کرد. در تاریخچه مستند، این خواسته قلبی برای اولین بار از یک افسانه و جادو در افسانه یونانی پرومتئوس و ترمیم و بازیابی ابدی و جاودانگی نمود پیدا کرد. سپس همین افسانه، با خلق شخصیت Eve در (پیدایش: Genesis)، یا پیوند معجزه آسای دست limb توسط فرشته های هستی (Saints Cosmos و Damien)، راه خود را به سمت معجزه ادامه داد. با ابداع و معرفی روش های علمی، فهم جدیدی از دنیای طبیعی حاصل گردید. پرده برداری علمی و نظام مند از اسرار بیولوژی، با درک علمی بیماری و تروما همسو گردید. مواد (متریال های) مصنوعی یا پروتزی برای جایگزین شدن با دست یا پا، دندان ها و سایر بافت ها باید تا حدودی عملکرد از دست رفته آن بافت هدف را عرضه می داشت. استفاده از یک بافت به عنوان جایگزینی برای بافت دیگر نیز از دیگر افکاری بود که گسترش یافت.