فرمها و راهنماها

فرمهای پزشکی عمومی

فرم شیوه نامه رفتار و پوشش حرفه ای (مرداد ۱۴۰۲)

فرم انتخاب واحد

فرم حذف و اضافه (مخصوص دوره شیوع کرونا)

آیین نامه آموزشی

برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی (ریفرم)

فرم درخواست موضوع پایان نامه (پزشکی عمومی و رزیدنتی)

برنامه پزشکی مقدمات بالین

آرایش دروس علوم پایه دوره آموزشی پزشکی عمومی (اصلاحات شهریور ۹۹)

قالب پروپوزال پایان نامه پزشکی عمومی

راهنمای نگارش پروپوزال

فرمت خام پایان نامه

فرم اصلاحیه نمره

فرم اعتراض به نمره

فرایند اعتراض به نمره

فرم انتقال موقت (مهمان)

درخواست انتقال دائم

فرم درخواست مرخصی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

مرخصی تحصیلی دانشجویان دکتری عمومی

فرم معرفی به استاد

فرم معادلسازی دروس

 

فرمهای کارشناسی ارشد

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

برگه درخواست موضوع (عنوان) پایان نامه تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکترا)

فرم تعیین استاد راهنما

درخواست تاییدیه اتمام واحدهای تئوری

فرم درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

درخواست صدور مجوز و تعیین تاریخ دفاع

فرم ارزیابی پایان نامه ارشد قبل از دفاع

فرم ارزیابی پایان نامه ارشد در جلسه دفاع

درخواست برگزاری جلسه دفاع پروپوزال کارشناسی ارشد

 

فرمهای دکترای تخصصی

آئین نامه جدید دوره PhD

برگه درخواست موضوع (عنوان) پایان نامه تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکترا)

فرم تعیین استاد راهنما

راهنمای نگارش پایان نامه دکتری

درخواست برگزاری جلسه دفاع پروپوزال دکترای تخصصی

فرم درخواست دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی

فرم تایید اصالت مقالات دکتری تخصصی

درخواست تاییدیه اتمام واحدهای تئوری

فرم اعلام اعضای هیات ممتحنه آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی

فرم شرکت در آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی

فرم تعیین نماینده معاونت آموزشی آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی

صورتجلسه آزمون جامع

 

سایر فرمها

فرم رضایت آگاهانه

فرم درخواست تعیین زمان دفاع از پایان نامه

آئین نامه حق مالکیت مادی و معنوی

تعهد نامه مرتبط با قانون حق تکثیر و مالکیت نتایج

فرم گواهی تحویل پایان نامه مجلد

فرم انصراف از تحصیل