آزمایشگاه مرکزی آموزشی دانشکده پزشکی

 

آزمایشگاه مرکزی آموزشی دانشگاه در فضای به مساحت 1100 متر مربع در ضلع غربی ساختمان دانشکده پزشکی در طبقه همکف و زیرزمین تاسیس شده است

این آزمایشگاه در دو بخش آموزشی و تحقیقاتی فعال می باشد. بخش آموزشی آزمایشگاه مسئولیت آموزش علاوه بر آموزش رشته های دایر در دانشکده پزشکی به تمام رشته های موجود در دانشگاه خدمات آموزشی آزمایشگاهی ارائه می دهد.

بخش آموزشی شامل

آزمایشگاه هماتولوژی و فیزیولوژی به انضمام بخش تحقیقات ایمونوهیستوشیمی به مساحت 96 متر مربع

آزمایشگاه بیوشیمی به مساحت 120 متر مربع به انضمام بخش Oxidative Stress Assessment in Nervous Tissue

آزمایشگاه میکروبیولوژی  و انگل شناسی به مساحت 100 متر مربع

تالار میکروسکوپ (انگل شناسی و بافت شناسی) 130 متر مربع

آزمایشگاه ایمنولوژی به مساحت 96 متر مربع

بخش تحقیقاتی آزمایشگاه مسئولیت تحقیقات و آموزش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی را بعهده دارد این بخش شامل 5 بخش می باشد

آزمایشگاه تحقیقات 1 (Cell Culture & Stem Cells )

آزمایشگاه تحقیقات2 ( نانوفناوری پزشکی)

آزمایشگاه تحقیقات3 (زیست فناوری پزشکی)

آزمایشگاه تحقیقاتی4 ( Behavioral Examination in Neuroscience )

حیوانخانه دانشکده پزشکی

لیست وسایل و تجهیزات عمده آزمایشگاهی

PCR

Real Time PCR

Palsed-field gel electrophoresis

دستگاه کروماتوگرافی ژل فیلتریشن شامل پمپ پریستالتیک و فراکشن کالکتور

Semi dry western blotting

ترموبلاک

ترمو میکسر

انواع شیکر

میکروتوم

انکوباتور هیبریدیزیشن

شیکر انکوباتور

تجهیزات ایمونوهیستوشیمی

میکروسکوپ اینورت فلورسانس و فاز کنتراست

الایزا

وسترن بلاتینگ

انواع فتومتر

انواع سانتریفوژها و میکروسانتریفوژهای معمولی و یخچالدار با دور بالا

انواع الکتروفورزهای عمودی و افقی

هود لامینار کلاس 2

فریزر 20- و 70- درجه سانتیگراد

انواع یخچالهای نگهداری مواد

انواع انکوباتور (CO2دار و معمولی و شیکردار و یخچالدار)

انواع تانک ازت

بن ماری سیرکولار

اولترا هموژنایزر

کوره 700 درجه