رسالت

رسالت دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی شاهرود

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در چهارچوب سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران ، خطوط کلی برنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین توجه به استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی فعالیت می‌کند. مدیریت دانشکده پزشکی به کمک معاونت محترم آموزشی دانشگاه برای ارتقای آموزش پزشکی،‌ مسؤولیت پذیری و مشارکت صاحبان منافع در دسترسی به هدف های سازمانی، حفظ ارزش های انسانی و عدالت در راستای حفظ و ارتقای سلامت جامعه کوشش می کند تا دانشجویانی تربیت نماید که درموقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند. رسالت ما تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز جامعه و نظام سلامت می باشد که بتوانند به عنوان پزشک عمومی و ارتقای حرفه ای از طریق یادگیری مادام العمر و با آمادگی تحصیل در مقاطع بعدی که از طریق فعالیت های برنامه ریزی شده،‌ هدایت و انجام پژوهش در آموزش، آموزش اعضای هیات علمی‌ و ارزشیابی مستمر انجام خواهد شد، انجام وظیفه نمایند. این دانشکده تلاش مینماید که در محیطی علمی و پویا که زمینه ساز ایجاد رابطه منطقی و صمیمی بین دانشجو، استاد و جامعه  است، تسهیلات لازم را برای مطالعه و تحقیق در شاخه¬های مرتبط با رشته پزشکی جهت اساتید و دانشجویان مستعد و کارکنان فراهم سازد تا آن ها ضمن فراگیری مهارت ها، توانایی فعالیت در عرصه¬های آموزشی، پژوهشی و درمانی را در جامعه کسب نموده و فردی مسئولیت پذیر جهت مشارکت در فعالیت های اجتماعی و مشاغل ارزنده و پر بازده مرتبط با رشته خود باشند.

 لازم به ذکر است که دانشکده علوم پزشکی شاهرود بر اساس مجوزهای اخذ شده در سال 1387، با شیوه نوین (ریفرم) مشغول به ارائه خدمت و آموزش بوده و همواره دستاوردهای نوین حوزه پزشکی و جوانب فرا ملی سلامت را  در جنبه های مختلف عملکردی خود لحاظ می نماید.

ما برآنیم در دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی شاهرود، ضمن پایبندی و تاکید به رسالت و اهداف کوریکولوم  مصوب رشته، با در نظر گرفتن نقش ها و توانمندی های مصوب برای دانش آموختگان پزشکی عمومی، نیازهای  سلامت جامعه، سیاست های کلی نظام ارائه خدمات سلامت، نقشه جامع علمی سلامت، رعایت اصول عدالت آموزشی بدون توجه به جنسیت، قومیت، نژاد و مذهب دانشجویان و همچنین سهمیه ورودی به دانشگاه ( روزانه، شهریه پرداز، مناطق محروم و ...) و در راستای رسالت دانشکده پزشکی شاهرود، با داشتن مراکز آموزشی درمانی مجهز و اساتید مجرب و با انگیزه و با  بهره گیری از اصول آموزش پزشکی، اجرا و ارزشیابی نحوه اجرای برنامه و توانمندی دانش آموختگان در راستای تحقق وظایف زیر تلاش نماییم:

وظایف سازمانی دانشکده پزشکی شامل آموزش دانشجو و نیروی ماهر و با اخلاق در راستای حفظ وارتقای سلامت آحاد جامعه می­باشد و در این راستا سه هدف اصلی یعنی توسعه کمی و کیفی جهت تأمین نیروی انسانی، فضاهای آموزشی، و رضایتمندی مراجعین (دانشجویان) را به عنوان مبنای کار خود قرار داده است. رسیدن به اهداف اصلی، بررسی و تعیین وضعیت موجود، تعیین وضعیت مطلوب و توجه به اقتصاد درمان، همواره مورد نظر این دانشکده بوده است.