درخواست گواهی استعلاجی

 ثبت درخواست گواهی استعلاجی : دانشجو گرامی شما می بایست در این فرم علاوه بر تکمیل موارد خواسته شده گواهی پزشک را نیز بارگذاری نمایید.

شایان ذکر است : فرآیند درخواست گواهی استعلاجی از زمان درخواست تا صدور حداقل 72 ساعت کاری زمان می برد.

عنوان فرم
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • شماره دانشجویی*شماره دانشجویی خود را وارد کنید
  3
 • رشته/ مقطع*
  4
 • گواهی پزشکی*لطفا گواهی پزشک معالج را در این قسمت بارگذاری کنید آپلود
   5
  • تاریخ*تاریخ ثبت درخواست
   6