درخواست آنلاین معرفی نامه دانشگاه علوم پزشکی مجازی

فقط برای دانشجویانی که در ترم جاری انتخاب واحد نموده اند، امکان صدور معرفی نامه وجود دارد.

در صورت خالی گذاشتن و یا ثبت ناقص،  صدور معرفی نامه  امکان پذیر نمی باشد.

برای دریافت معرفی نامه با نگه داشتن کد رهگیری خود، 72-48 ساعت پس از ثبت درخواست، از طریق آیکن پیگیری فرم موجود و با وارد نمودن کد پیگیری خود در حاشیه سمت راست سایت برای دریافت معرفی نامه خود اقدام فرمایید.

 لطفا در حفظ و نگهداری کد پیگیری خود نهایت دقت را بعمل آورده و از ثبت درخواست های تکراری اکیدا" خودداری فرمایید.

در صورتی که در ثبت فرم با مشکل  مواجه شدید درخواست خود را به ایمیل ذیل ارسال نمایید.                                                       

dehghan1981.s@gmail.com

درخواست معرفی نامه "دانشگاه علوم پزشکی مجازی"
 • 0
 • نام و نام خانوادگی:*
  1
 • نام پدر:*
  2
 • شماره شناسنامه:*
  3
 • صادره از:*محل صدور شناسنامه
  4
 • نوع دوره*(روزانه/ شهربه پرداز)
  5
 • شماره دانشجویی*شماره دانشجویی خود را وارد کنید
  6
 • مقطع/ رشته تحصیلی*رشته تحصیلی خود را وارد کنید
  7
 • نام واحد درسی*واحد ارائه شده در دانشگاه علوم پزشکی مجازی
  8
 • قایل توجه دانشجویان گرامی: صرفا در بازه زمانی مجاز اعلام فراخوان دانشگاه علوم پزشکی مجازی، امکان ثبت و صدور معرفی نامه برای ثبت نام در سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی وجود دارد. (تمامی مراحل ثبت نام در سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی بر عهده دانشجو می باشد.) درخواست های واصله پس از تاریخ مجاز اعلام شده از دانشگاه علوم پزشکی مجازی قابل پیگیری نمی باشند و آموزش هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
  9