ارتباط با دانش آموختگان

دانش آموختگان محترم

لطفا برای ارائه نظرات و تجربیات خود، فرم زیر را تکمیل نمایید. 

ارتباط با دانش اموختگان
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • رشته تحصیلی*
  2
 • دانشکده محل تحصیل*
  3
 • سال فراغت از تحصیل*
  4
 • شغل*
  5
 • شماره تماس*تلفن همراه
  6
 • 7
 • لطفا تجربیات خود را در خصوص تشخیص، درمان و مدیریت پاندمی کووید 19 با ما در میان بگذارید.*
  8