برنامه هفتگی و آزمونهای نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

۰۱ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۴:۵۲ کد : ۱۰۷۷۲ فرمها تقویم و برنامه های آموزشی
تعداد بازدید:۱۶۴۰
برنامه هفتگی و آزمونهای نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

.

اصلاحیه مهم: قابل توجه دانشجویان ترم ۴

 

آزمون قارچ شناسی در روز ۵ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد 

(به جای ۱۰ تیرماه)

و

آزمون ویروس شناسی در روز ۱۰ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد

(به جای ۵ تیرماه) 

 

برنامه هفتگی 

برنامه آزمون ها

برنامه هفتگی - ترم یک  برنامه آزمون - ترم یک 
برنامه هفتگی - ترم دو برنامه آزمون - ترم دو
برنامه هفتگی - ترم سه برنامه آزمون - ترم سه
برنامه هفتگی - ترم چهار برنامه آزمون - ترم چهار
برنامه هفتگی - ترم پنج برنامه آزمون - ترم پنج
برنامه هفتگی - ترم شش برنامه آزمون - ترم شش
برنامه هفتگی - ترم هفت برنامه آزمون - ترم هفت

 

 

 


( ۳۴ )

نظر شما :