درج نمرات بالینی و اطلاعیه های آموزشی

۱۳ مهر ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۰ کد : ۵۱۴۰ معاونت آموزشی بیمارستان بهار
تعداد بازدید:۱۰۶۵
درج نمرات بالینی و اطلاعیه های آموزشی

 

به زودی اطلاعیه های مربوط به کارآموزی و کارورزی های بیمارستان بهار به همراه نمرات مربوط به بخش های بالینی در این قسمت بارگذاری خواهد شد


( ۱۲ )

نظر شما :