نتایج آزمونهای سراسری دانشجویان پزشکی

 

 

آزمون تخصص (رزیدنتی) 1400

 آقای علی پیرچورتی

داخلی 

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

آزمون تخصص (رزیدنتی) 1400

خانم نسرین عباسیان

چشم پزشکی تهران

آزمون تخصص (رزیدنتی) 1400

خانم زهرا اطهری

کودکان تهران

آزمون تخصص (رزیدنتی) 1400

آقای آرش سنگ

کودکان تهران

آزمون تخصص (رزیدنتی) 1400

خانم مرجان کوهزادی

پاتولوژی تهران

آزمون تخصص (رزیدنتی) 1400

 آقای محمدرسول رضایی

ارتوپدی مشهد

آزمون تخصص (رزیدنتی) 1400

آقای محمد علی کراچیان

پوست مشهد

آزمون تخصص (رزیدنتی) 1400

خانم فاطمه قابل

نورولوژی مشهد

آزمون تخصص (رزیدنتی) 1400

خانم مهسا کلانتری 

نوروسرجری، مازندران

آزمون تخصص (رزیدنتی) 1400

خانم حنیثه اکبرزاده

طب ورزشی، علوم پزشکی ایران

 

      آزمون جامع علوم پایه

 شهریور 99      

      آقای حسین ورمزیاری

جزو 2.5% درصد برتر کشور      

آزمون پیش کارورزی

 شهریور 99

آقای محمد علی کراچیان

جزو 2.5% درصد برتر

و رتبه 6 کشوری

آزمون دکتری تخصصی 99

سرکارخانم ژیلا مجیدی

مهندسی بافت (رتبه 4 کشور) دانشگاه علوم پزشکی ایران

آزمون تخصص (رزیدنتی) 99

آقای دکتر کیوان بلوچی
پاتولوژی تهران

آزمون تخصص (رزیدنتی) 99

دکتر مهدی خزاعی

داخلی شیراز

آزمون تخصص (رزیدنتی) 99

خانم دکتر فاطمه ایران منش

اطفال تهران

آزمون تخصص (رزیدنتی) 99

خانم دکتر شکیبا سلمانی

روانپزشکی کرمانشاه

آزمون تخصص (رزیدنتی) 99

خانم دکتر مریم ابراهیمیان

نورولوژی مشهد

آزمون تخصص (رزیدنتی) 99

خانم دکتر مهشید مکاریان

نورولوژی مشهد

آزمون تخصص (رزیدنتی) 99

خانم دکتر مبینا حکیمی نیا

رادیولوژی ساری

آزمون تخصص (رزیدنتی) 99

خانم دکتر فرناز زینلی

نورولوژی بیرجند

آزمون تخصص (رزیدنتی) 99

آقای دکتر رضا صابرانی

ارولوژی مشهد

آزمون تخصص (رزیدنتی) 99

خانم دکتر طاهره محمدی

روانپزشکی ساری

آزمون بورد تخصصی داخلی شهریور 99

آقای دکترعلی شهسواری

جزو 5 درصد برتر کشور

آزمون بورد تخصصی طب اورژانس شهریور 99

خانم دکترسیده ام البنین

سید رضایی

جزو 5 درصد برتر کشور