برنامه مباحث کارگاه دوره

برنامه کلاسهای تئوری

ساعت 8-10

ساعت 10-12

دو شنبه      1/9/1400

دکترفردید: آشنایی با سیستم ارایه خدمات سلامت  و شناسایی مهم ترین عوامل خطر و مشکلات سلامت جمعیت یا منطقه و اولویت بندی آنها

دکتر  خرم روز:  روش ها و شیوه های جلب حمایت همه جانبه (Advocacy) در حل مشکلات

سه شنبه  2/9/1400

دکتر جلالی:   1.ارزیابی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت را در سطح فرد، خانواده و جامعه 2. خدمات غربالگری و پیشگیری از بیماری های شایع و اولویت دار ( برنامه ایراپن ؛خطر سنجی و مشاوره سلامت مطابق پکیج هارتز)

دکتر میررضایی:   یک طرح در قالب تحلیل، اولویت بندی و حل مشکل

چهار شنبه  3/9/1400

دکتر میررضایی: ارزیابی مدیریت و کاهش عوامل خطر

دکتر جلالی:  1.مدیریت سلامت 2. برنامه های سلامتی و ارتقای انها 3. اصول برنامه مانا