گروه کودکان

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

رزومه

توضیحات

1

افسانه صادقیان

متخصص کودکان

سامانه علم سنجی

2

حامد طبسی زاده

متخصص کودکان

سامانه علم سنجی

3

معصومه رحیم پور

متخصص کودکان

سامانه علم سنجی

4

نسرین فاتح

متخصص کودکان

سامانه علم سنجی

5

خدایار موفقی

متخصص کودکان

سامانه علم سنجی

6

محمدحسین کلانتر

فوق تخصص نوزادان

سامانه علم سنجی

7

محبوبه محمدی

فوق تخصص نوزادان

سامانه علم سنجی

 

کلید واژه ها: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود متخصص کودکان