گروه جراحی

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

رزومه

توضیحات

1

مهدی ابراهیمی

متخصص جراحی عمومی

سامانه علم سنجی

2

محمد اکبری جامی

متخصص جراحی عمومی

سامانه علم سنجی

3

محمدرضا تورانی

متخصص جراحی عمومی

سامانه علم سنجی

4

مجتبی فولادی

متخصص جراحی عمومی

سامانه علم سنجی

5

میترا غفاری تویسرکانی

متخصص جراحی عمومی

سامانه علم سنجی

6

مهدی نوریان

فوق تخصص جراحی پلاستیک

سامانه علم سنجی

7

حسین کاردر

فوق تخصص جراحی پلاستیک

سامانه علم سنجی

8

بابک اسماعیلی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

سامانه علم سنجی

9

سیدمحمد حاجی میرصادقی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

سامانه علم سنجی

10

فض اله ابراهیم نیا

متخصص جراحی مغز و اعصاب

سامانه علم سنجی

11

جواد خواجه مظفری

متخصص ارتوپدی

سامانه علم سنجی

12

سعید عنایتی

متخصص ارتوپدی

سامانه علم سنجی

13

علیرضا مبصری

متخصص ارتوپدی

سامانه علم سنجی

14

یحیی نادری

متخصص ارتوپدی

سامانه علم سنجی

15

محمود عامری

متخصص ارتوپدی

سامانه علم سنجی

16

ناصر مقربیان

متخصص اورولوژی

سامانه علم سنجی

17

امین امینی

متخصص اورولوژی

سامانه علم سنجی

18

اکبر حیدری پور

متخصص اورولوژی

سامانه علم سنجی

19

سیما صفری

متخصص گوش و حلق و بینی

سامانه علم سنجی

20

عبدالرضا بذری

متخصص گوش و حلق و بینی

سامانه علم سنجی

21

آناهیتا امیرسرداری

متخصص چشم

سامانه علم سنجی

22

احمد رنجبر

متخصص بیهوشی

سامانه علم سنجی

23

جواد نوریان

متخصص بیهوشی

سامانه علم سنجی

24

اکرم اسدپور

متخصص بیهوشی

سامانه علم سنجی

25

ناصر فرینام

متخصص بیهوشی

سامانه علم سنجی

26

علی حسینی

متخصص بیهوشی

سامانه علم سنجی