تاریخچه گروه

تاریخچه:

گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از سال 1371 همزمان با تاسیس دانشکده علوم پزشکی شاهرود شروع به فعالیت نموده است.

در سال 1398 با پیگیری های نهاد رهبری دانشگاه و همکاری مسئولین محترم دانشگاه جهت سامان یافتن گروه معارف، با جذب دو نفر هیات علمی موافقت به عمل آمد.

اکنون گروه با 2 هیات علمی تمام وقت و حدود 15 مدعو به فعالیت خود ادامه می دهد.