اعضای هیات علمی

 

اعضای هیات علمی گروه:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

رزومه توضیحات

1

مهدی عبادی

معارف اسلامی

سامانه علم سنجی

2

ابراهیم باغشنی

معارف اسلامی

سامانه علم سنجی