اخبار

افتخارآفرینی دیگر و کسب مدال برنز حیطه کارآفرینی در دوازدهمین المپیاد علمی
افتخارآفرینی دیگر و کسب مدال برنز حیطه کارآفرینی در دوازدهمین المپیاد علمی

افتخارآفرینی دیگر و کسب مدال برنز حیطه کارآفرینی در دوازدهمین المپیاد علمی

دانشجو سرکار خانم دکتر آرزو حاصلی موفق به کسب مدال برنز حیطه کارآفرینی در دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور شد.

ادامه مطلب