برگزیدگان

اسامی نفرات منتخب آزمون غربالگری درون دانشگاهی سیزدهمین المپیاد علمی

 

اسامی نفرات انتخابی حیطه استدلال بالینی
 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 خانم الهام آزموده پزشکی اول
2 آقای محمدعلی کراچیان پزشکی دوم
3 خانم مطهره درگاهی پزشکی سوم
4 آقای امیرحسام خیریه پزشکی چهارم
5 خانم الناز یوسفی پزشکی پنجم

 

اسامی نفرات انتخابی حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم
 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 آقای محمد محسن خدابنده پرستاری اول
2 خانم سیده فاطمه ایمانی پارسا پرستاری دوم
3 خانم نعیمه ماه حیدری مهندسی بافت سوم
4 خانم فاطمه ابراهیمیان مامایی چهارم
5 آقای محمد کلانتری پزشکی پنجم

 

اسامی نفرات انتخابی حیطه مطالعات میان رشته ای و علوم انسانی
 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 آقای سیدعلیرضا قنبری پزشکی اول
2 آقای سیدمصطفی علوی پزشکی اول
3 آقای محمد غفارپوربناب پزشکی دوم
4 آقای علیرضا ذیروحی پزشکی سوم
5 آقای محمدحسین شعبانی پزشکی چهارم

 

اسامی نفرات انتخابی حیطه آموزش پزشکی
 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 خانم زهرا حشمتی پزشکی اول
2 خانم کیمیا زروج حسینی فناوری اطلاعات سلامت دوم
3 خانم مریم سلامت منش پزشکی سوم
4 خانم کیمیا رشیدان علوم آزمایشگاهی چهارم
5 خانم غزاله یاوری پزشکی پنجم

 

اسامی نفرات انتخابی حیطه تفکر علمی در علوم پایه
 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 خانم مینا کلانتری پزشکی اول
2 آقای محمد مختاری پرستاری دوم
3 خانم هستی تیموری پزشکی سوم
4 خانم سارا حسن پور نامقی پزشکی چهارم
5 خانم مهشید مختاری مامایی پنجم

 

اسامی نفرات انتخابی حیطه مدیریت نظام سلامت
 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 خانم پرنیان سویزی پزشکی اول
2 خانم سمیه داب اپیدمیولوژی دوم
3 آقای مصطفی مجیدنیا اپیدمیولوژی دوم
4 خانم محدثه صیدمحمدخانی بهداشت عمومی سوم