حیطه ها، موضوع و منابع..

AWT IMAGE حیطه استدلال بالینی

موضوع المپیاد‌‌ در حیطه استدلال بالینی، چهار فیلد ماژور پزشکی عمومی (داخلی، اطفال، جراحی، زنان) است، بنابراین رفرانس های معمول دوره پزشکی عمومی قابل استفاده می‌باشد ولی این به معنای آن نیست که سئوالات دقیقاً از متن کتب رفرانس طرح می شود.

دانشجویان عزیز در صورتی که می خواهند با مفاهیم استدلال بالینی و آزمونهای آن آشنا شوند می توانند به کتلاب استدلال بالینی نوشته دکتر علیرضا منجمی مراجعه نمایند.

estedlal balini

 شیوه نامه 

موضوع آزمون مرحله اول گروهی : اصول high value care  و استدلال بالینی

 

AWT IMAGE حیطه آموزش پزشکی

- منابع حیطه آموزش پزشکی المپیاد 1400 با موضوع آموزش مجازی

- AMEE_32_-_Elearning part_1 (1)

AMEE_32_-_Elearning part_2 (1)

article amee 105 Mobile technologies

article Gamification and online e-learning (1)

article Role of eLearnig advan dis

article vr 2017 l

book bates Teaching-in-a-Digital-Age

book Horton, William Kendall - E-learning

book Judith V. Boettcher, Rita-Marie Conrad Survival Guide

 شیوه نامه 

موضوع آزمون مرحله اول گروهی : طراحی یک دوره آموزشی "مهارتهای ارتباطی در فضای مجازی"

 

AWT IMAGE حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم 

Manabe_Karafarini13

 شیوه نامه 

موضوع آزمون مرحله اول گروهی : تاب آوری کسب و کارهای دانش بنیان 

 

AWT IMAGE حیطه مدیریت نظام سلامت

Manabe_Modiriyat13

 شیوه نامه 

موضوع آزمون مرحله اول گروهی : مرور تجربیات موفق (best practice) کشورها در خصوص تقویت PHC در مقابله با شرایط بحرانی و ارائه یک الگو برای سیاستگذاران، مدیران کشور و عموم مردم

 

AWT IMAGE حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت

Manabe_motaleat13

 شیوه نامه 

موضوع آزمون مرحله اول گروهی : تحلیل و ارزیابی انتقادی هوش مصنوعی در پزشکی و مراقبت سلامت از منظر علوم انسانی پزشکی

 

AWT IMAGE حیطه تفکر علمی در علوم پایه

طبق روال سال‌های قبل منبع خاصی معرفی نمی‌شود.

 شیوه نامه 

موضوع آزمون مرحله اول گروهی : راهکارهای کاربردی برای پیشگیری یا درمان چاقی با تمرکز بر غلبه بر چالش ها و محدودیت های روش های فعلی مدیریت وزن