حیطه ها، موضوع و منابع.

 

منابع و توضیحات مربوط به آزمون مرحله اول دوازدهمین دوره المپیاد علمی در حیطه‌های مختلف

 

AWT IMAGE حیطه استدلال بالینی

توضیحاتی در خصوص منابع آزمون های مرحله اول انفرادی (غربالگری) حیطه های استدلال بالینی و تفکر علمی در علوم پایه:

موضوع المپیاد‌‌ در این حیطه، چهار فیلد ماژور پزشکی عمومی (داخلی، اطفال، جراحی، زنان) است، بنابراین رفرانس های معمول دوره پزشکی عمومی قابل استفاده می‌باشد ولی این به معنای آن نیست که سئوالات دقیقاً از متن کتب رفرانس طرح می شود.

 دانشجویان عزیز در صورتی که می خواهند با مفاهیم استدلال بالینی و و آزمونهای آن آشنا شوند می توانند به کتاب استدلال بالینی نوشته دکتر علیرضا منجمی مراجعه نمایند.

 شیوه نامه مرحله گروهی 

 

 

AWT IMAGE حیطه تفکر علمی در علوم پایه

در این حیطه  طبق روال سال‌های قبل منبع خاصی معرفی نمی‌شود.

 شیوه نامه مرحله گروهی 

 

 

AWT IMAGE حیطه آموزش پزشکی

منابع آزمون غربالگری حیطه آموزش پزشکی 

Medical Teacher

AMEE Guide No. 92 Developmental student support in undergraduate medical education

A Handbook for the Profession    SIXTH EDITION

Medical Teacher-1

web-based support systems

 شیوه نامه مرحله گروهی 

 

AWT IMAGE حیطه مدیریت نظام سلامت

منابع آزمون غربالگری حیطه مدیریت نظام سلامت

Advanced_Human_Resource_Management

Fundamentals of human resource managemen

bloor_report

FULLTEXT01

  ...global strategy on human

...handbook on monitoring and evaluation of

hurst_mainreport

proefschrift_m.f.a._veld_0

...workload indicators

...realist review and synthesis of

 شیوه نامه مرحله گروهی 

 

AWT IMAGE حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم

منابع آزمون غربالگری حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم

 شیوه نامه مرحله گروهی 

 

 

AWT IMAGE حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت

منابع آزمون غربالگری حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت

 شیوه نامه مرحله گروهی