کمیته علمی و تشکیلات.

کمیته اجرایی چهاردهمین المپیاد علمی 

مسئول: سرکار خانم ربابه زروج حسینی

مسئول اجرایی: جناب آقای امید گرکز

کارشناس: سرکار خانم مریم یوسفی

کارشناس: سرکار خانم غزاله مسعودی

 

  کمیته علمی حیطه استدلال بالینی

موضوع: دروس اصلی پزشکی (داخلی، کودکان، زنان و جراحی)

مسئول علمی (داخلی و جراحی): جناب آقای دکتر آرش صیدآبادی

 • عضو: 
 • عضو: 

مسئول علمی (زنان و کودکان): جناب آقای دکتر امیر نویانی

 • عضو: 
 • عضو: 

  کمیته علمی حیطه آموزش پزشکی

موضوع: کلیات آموزش پزشکی

مسئول علمی: سرکار خانم ربابه زروج حسینی

 • عضو: جناب آقای دکتر رضا چمن
 • عضو: جناب آقای دکتر علی دادگری
 • عضو: سرکار خانم دکتر مرضیه یعقوبی

 

  کمیته علمی حیطه تفکر علمی در علوم پایه

موضوع: ابعاد سلولی مولکولی سلامت روان

مسئول علمی: جناب آقای دکتر امیر آتشی

 • عضو: جناب آقای دکتر شاهرخ آقایان
 • عضو: جناب آقای دکتر بهزاد گرمابی
 • عضو: سرکار خانم مرجان دشتی پور

 

  کمیته علمی حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم

موضوع: مدیریت منابع در کسب و کارهای دانش بنیان

مسئول علمی: جناب آقای دکتر سعید ناظمی

 • عضو: سرکار خانم دکتر آرزو حاصلی
 • عضو: جناب آقای مهندس بهروز میرزایی
 • عضو: جناب آقای دکتر علی اکبر حسنی
 • عضو: جناب آقای حسین یزدانی
 • عضو: جناب آقای مرادعلی باقری
 • عضو: جناب آقای ابوالقاسم معصومی
 • عضو: جناب آقای امین باقری
 • عضو: سرکار خانم محبوبه داودی

 

  کمیته علمی حیطه مدیریت نظام سلامت

موضوع: تعارض منافع در نظام سلامت

مسئول علمی: جناب آقای دکتر محمد یحیایی

 • عضو: سرکار خانم دکتر مریم خرم روز
 • عضو: سرکار خانم دکتر مژگان فردید

 

  کمیته علمی حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت

موضوع: تحلیل و نقد پژوهش های زیست پزشکی از منظر علوم انسانی سلامت

مسئول علمی: سرکار خانم دکتر فریده صادقیان

 • عضو: جناب آقای دکتر رضا چمن
 • عضو: حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم باغشنی
 • عضو: حجت الاسلام و المسلمین مهدی عبادی