حیطه ها، موضوع و منابع

 

با استعانت از الطاف پروردگار متعال، دومین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در مرداد ماه 1389 در شهر شیراز و با موضوعات ذیل برگزار خواهد گردید:استدلال بالینی:طب اورژانس و تروما با تاکید بر بیماریهای داخلی(Internal Disease Management)

تفکر علوم پایه: سلول های بنیادی (Stem Cell)

مدیریت در نظام سلامت:عدالت درنظام سلامت (Equity)

 

 منابع آزمونها


حیطه استدلال بالینی:

 - 1منابع معرفی شده در اورژانس داخلی

- Harrisons textbook of internal medicine, 2008(17 Ed)

- Washington(Last Ed)

2-  منابع معرفی شده در اورژانس جراحی

- Advance Trauma life support for doctors(ATSL), American College of Surgeon Committee(8 Ed)

 

 حیطه تفکر علوم پایه:

 Stem Cells Bench of Bedside, Ariff  Bongso &  Eng Hin Lee

فصلهای 1، 2، 3، 10، 13، 25  و  26

توجه : منبع ATSL و Stem Cells  به صورت سی دی در اختیار همه دفاتر استعدادهای درخشان در دانشگاههای علوم پزشکی کشور قرار گرفته است.

منابع Harrisons و Washington  در کلیه کتابخانه های دانشکده های پزشکی سراسر کشور موجود و در دسترس می باشد

 

 

حیطه مدیریت در نظام سلامت:
 کتاب درآمدی بر عدالت در سلامت (قابل دانلود)

Handbook of health economics: Equity in health care finance anddelivery

- Policies and Strategies to Promote Equity

- Health Systems performance assessment. Chapters: 20, 21, 22, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 

Monitoring Equity in Health A policy - Oriented Approach

Measuring Equity in Health Care Financing

Social determinant of Health; the solid facts

- Getting Health Reform Right
 
جزوه مربوط به کارگاه عدالت در سلامت

 فصل 8 از کتاب اصلاحات نظام سلامت

مقاله توسعه اقتصادی، نا برابری درآمدی و سلامت در ایران، 1385 - 1355  از شماره 28 فصلنامه رفاه اجتماعی