برگزیدگان

 

اسامی نفرات برتر حیطه تفکر علمی در علوم پایه
 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 خانم مینا دولت زاده پزشکی اول
2 آقای میثم نظری پزشکی دوم
3 خانم مینا خان حسینی پزشکی سوم
 

 

اسامی نفرات برتر حیطه استدلال بالینی

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 خانم نیلوفر احمدیان شیاده پزشکی اول
2 خانم حدیثه خانی پزشکی دوم
3 خانم زهره اکبری جوکار پزشکی سوم

 

اسامی نفرات برتر حیطه مدیریت نظام سلامت
 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 خانم مهسا کلانتری پزشکی اول
2 خانم نیلوفر خوبستانی پزشکی دوم
3 آقای مجتبی نصیری پزشکی سوم

 

اسامی نفرات برتر حیطه مطالعات میان رشته ای - فلسفه پزشکی
 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 خانم مهشید مکاریان پزشکی اول
2 آقای یوسف محمدیان پزشکی دوم
3 خانم آزاده مهبد پزشکی سوم