کمیته توسعه آموزش دانشجویی

 

 اساسنامه کمیته دانشجویی مهر ماه 97

 

 آئین نامه کمیته های دانشجویی مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با نامه مربوطه ۸۹/۱۰/۰۷

 

تحول در پزشکی و پیشرفت آن امری انکار ناپذیر است و برای همگام بودن با پیشرفت های روز دنیا باید همواره در جهت آشنایی با روش های نوین آموزش پزشکی و شناخت نقاط ضعف خود و ارتقای آن کوشا بود. از آن جایی که تامین و ارتقای سلامت جامعه در گرو کیفیت آموزش نیروهای متخصص در رشته های مختلف پزشکی است توجه به این مقوله امری ضروری می نماید.

ورود به دانشگاه یعنی رشد، یعنی شروع یک تحول، به یاد داشته باشیم که برای آموختن حکمت و طبابت گام در دانشگاه گذاشته ایم و آمده ایم برآگاهی و دانش خود بیافزاییم.

دانشجو به عنوان گروه هدف آموزش بیشترین تاثیر را از نحوه آموزش می پذیرد و با استفاده از توانایی های فکری خود می تواند آن را ارزیابی کرده و به برطرف ساختن نواقص و کاستی های آن بپردازد.

در کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با دیدگاه و تفکری نقادانه به بررسی آموزش می پردازیم و با ارائه راه حل ها و پیشنهادات که توام با خلاقیت می باشد، باعث ارتقای آن می گردیم.

جهت نیل به اهداف مورد نظر، کمیته دانشجویی زمینه های تحقیق را در موضوعات مختلف آموزشی فراهم نموده است که از آن جمله می توان به حمایت از پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی مرتبط با پژوهش در آموزش، ترجمه و تالیف کتاب های مرتبط با آموزش و برگزاری کارگاه های مرتبط با مقوله های آموزشی نام برد.