برگزیدگان

نفرات برتر اولین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی مرحله درون دانشگاهی

 

اسامی نفرات برتر حیطه مدیریت نظام سلامت

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 فاطمه مهدی پور بالاگفشه پزشکی اول
2 زهرا اشرفی پرستاری دوم
3 الهام وحدت فیض آبادی پرستاری سوم