ششمین جشنواره

 

محتوای فرآیندها:
مدلی جامع از آموزش مشارکت جو مبتنی بر اهداف آموزش پاسخگو در نظام سلامت
ارتقاء دانش و مهارتهای دارویی دانشجویان پرستاری با اختصاص واحد کارآموزی داروخانه به درس تئوری داروشناسی
ارتقای کیفیت مورنینگ ریپورت دانشجویان پزشکی با تکیه بر پزشکی مبتنی بر شواهد
ماندگاری اطلاعات درس بیوشیمی در دانشجویان رشته مامایی با استفاده از روش مباحثه گروهی
اثربخشی اجرای برنامه ادغام لانه ای مبحث پزشکی سالمندی در درس فیزیولوژی دانشجویان رشته پزشکی
پایبندی به اقتصاد مقاومتی: فرایند اصلاح برنامه روزانه درسی در دانشکده پرستاری و مامایی شاهرود
کارآموزی بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با تکیه بر آموزش پاسخگو
آشنا نمودن مادران شیرده با اصول و تهیه تغذیه تکمیلی به صورت عملی در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشتی در کارآموزی بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری
آشنا نمودن دانشجویان پرستاری و افراد روستاهای تحت پوشش معاونت بهداشت در کارآموزی بهداشت جامعه با تهیه غذای بومی در مراسم مذهبی با تکیه بر امنیت غذایی
آشنایی دانشجویان پزشکی در مقطع علوم پایه با فعالیت ها و سطوح ارائه خدمات در بالین (تماس زودرس با بیمار)
بهبود طرح های تحقیقاتی مشترک
طراحی نرم افزار طرح جامع مدیریت پسماند (SWM) برای بهبود آموزش دانشجویان مهندسی بهداشت محیط
طراحی نرم افزاری جهت بومی سازی فیلم های آموزشی مرتبط با درس اصول و مهارت­های پرستاری