حیطه ها، موضوع و منابع

 

با استعانت از الطاف پروردگار متعال ، اولین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در مرداد ماه 1388 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حیطه ها و موضوعات زیر برگزار می گردد:


استدلال بالینی: با موضوع طب داخلی (سسیل و هاریسون)

تفکر علمی در علوم پایه: با موضوع بیولوژی عروق(رفرانسهای جامع علوم پایه)

مدیریت نظام سلامت: با موضوع اقتصاد سلامت و سیاست گزاری سلامت

 

 

 منابع آزمونها


حیطه استدلال بالینی

  • تمام کتب مرجع معتبر طب داخلی - پایگاه اینترنتیuptodate است و سوالات در حوزه طب داخلی(internal medicine) خواهد بود.

 

حیطه تفکر علمی در علوم پایه

 

 حیطه مدیریت نظام سلامت