کمیته علمی و تشکیلات

کمیته اجرایی سیزدهمین المپیاد علمی 

مسئول: سرکار خانم ربابه زروج حسینی

مسئول اجرایی : سرکار خانم سپیده مهدوی

کارشناس: سرکار خانم مریم یوسفی

کارشناس: سرکار خانم غزاله مسعودی

 

 

  کمیته علمی حیطه استدلال بالینی

موضوع: دروس اصلی پزشکی (داخلی، کودکان، زنان و جراحی)

مسئول علمی (داخلی و جراحی): جناب آقای دکتر سیدمصطفی پورحسینی

 • عضو: جناب آقای دکتر حمید واحدی
 • عضو: سرکار خانم دکتر منیره عامریان

مسئول علمی (زنان): سرکار خانم دکتر میناسادات کهبدی

 • عضو: جناب آقای دکتر حامد طبسی زاده
 • عضو: جناب آقای دکتر محمدحسین کلانتر

 

  کمیته علمی حیطه آموزش پزشکی

موضوع: آموزش مجازی

مسئول علمی: سرکار خانم ربابه زروج حسینی

 • عضو: جناب آقای دکتر علی دادگری
 • عضو: سرکار خانم دکتر طاهره ناصری بوری آبادی
 • عضو: جناب آقای دکتر امین گلاب پور
 • عضو: جناب آقای مهندس حمیدرضا خواجه ها
 • عضو: سرکار خانم دکتر کلثوم دلدار
 • عضو: سرکار خانم دکتر مرضیه یعقوبی

 

  کمیته علمی حیطه تفکر علمی در علوم پایه

موضوع: weight management obesity

مسئول علمی: جناب آقای دکتر امیر آتشی

 • عضو: سرکار خانم مهری دلوریان زاده
 • عضو: سرکار خانم دکتر سپیده ناظمی
 • عضو: سرکار خانم دکتر مریم تیموری
 • عضو: سرکار خانم دکتر زهرا یوسفی
 • عضو: جناب آقای دکتر علیرضا مسعودی
 • عضو: سرکار خانم دکتر مرجان دشتی پور

 

  کمیته علمی حیطه کارآفرینی

موضوع: تاب آوری کسب و کارهای دانش بنیان

مسئول علمی: جناب آقای دکتر سعید ناظمی

 • عضو: جناب آقای دکتر ناصر مقربیان
 • عضو: جناب آقای مهندس ابوالقاسم معصومی
 • عضو: جناب آقای مهندس بهروز میرزایی
 • عضو: جناب آقای مهندس مهدی غیبی
 • عضو: سرکار خانم دکتر آرزو حاصلی

 

  کمیته علمی حیطه مدیریت نظام سلامت

موضوع: تقویت نظام PHC برای ارتقای پاسخگویی در شرایط اضطرار

مسئول علمی: جناب آقای دکتر احسان بینش

 • عضو: جناب آقای دکتر محمد یحیایی
 • عضو: سرکار خانم دکتر مژگان فردید
 • عضو: سرکار خانم دکتر مریم خرم روز

 

  کمیته علمی حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت

موضوع: هوش مصنوعی

مسئول علمی: جناب آقای دکتر امین گلاب پور