معرفی، اهداف و فعالیت ها

معرفی المپیاد دانشجویی

المپیاد آموزش دانشجویی فرصتی بسیار ارزشمند جهت رقابت صحیح و علمی در بین دانشجویان علوم پزشکی کشور می باشد. در برگزاری المپیاد آموزش دانشجویی پتانسیل های بالقوه و بالفعل با توجه به حیطه ها و عناوین مرتبط در هر سال شناسایی و بعد از غربالگری در دانشگاه ها بر اساس آزمون های استاندارد به وزارت متبوع جهت شرکت در المپیاد آموزش دانشجویی کشور معرفی می گردند.

 

هدف کلی:

استفاده از پتانسیل های بالقوه  و بالفعل دانشجویی در ارتقاء کیفیت آموزش و نظام سلامت.

 

اهداف اختصاصی:

 • بهینه سازی و شناسایی پتانسیل های بالقوه و بالفعل دانشجویی
 • توسعه انگیزه های دانشجویی در مسائل روز علمی
 • ترویج شور و نشاط علمی در دانشجویان
 • تسریع در شناسایی چالش های آموزشی و علمی با استفاده از پتانسیل های دانشجویی
 • حل مسائل مبتلا به علمی روز با استمداد از پتانسیل های دانشجویی

 

وظایف:

 • اطلاع رسانی صحیح به کلیه دانشجویان از مسیرهای مختلف
 • اطلاع رسانی صحیح و به موقع نامه های دریافتی وزارت به دانشجویان
 • ایجاد بستر مناسب جهت شرکت دانشجویان
 • برنامه‌ریزی در  جهت شناسایی دانشجویان مستعد شرکت در المپیاد
 • تشویق و ترغیب مادی و معنوی دانشجویان راه یافته به المپیاد کشوری
 • تشویق و ترغیب دانشجویان شرکت کننده در المپیاد
 • تشویق و ترغیب مادی و معنوی دانشجویان مدال آور کشوری
 • تهیه رفرنس ها و منابع جهت دانشجویان شرکت کننده
 • تشکیل کمیته های مختلف علمی در حیطه های مرتبط با المپیاد با تعیین مسئول و اعضای کمیته
 • تعیین مسئول اجرای المپیاد
 • تشکیل گروه های مجازی در حیطه های مختلف علمی
 • برگزاری کلاسها و کارگاه های داخل دانشگاهی با استفاده از اساتید دانشگاه و مدعو
 • برگزاری آزمون داخلی جهت غربالگری عادلانه در انتخاب دانشجویان راه یافته به آزمون کشوری
 • حمایت و پشتیبانی از دانشجویان راه یافته کشوری تا پایان آزمون
 • ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت دانشجویان راه یافته کشوری
 • اخذ نظر سنجی از المپیاد آموزش دانشجویی هر سال از دانشجویان شرکت کننده
 • راهنمایی و هدایت دانشجویان اعزامی المپیاد جهت شرکت در کارگاه های خارج از دانشگاهی