برگزیدگان

 

اسامی نفرات برتر حیطه تفکر علمی در علوم پایه
 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 خانم مهسا کلانتری پزشکی اول
2 آقای یوسف محمدیان پزشکی دوم
3 خانم نگار غلامپور پزشکی سوم
 

 

اسامی نفرات برتر حیطه استدلال بالینی

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 خانم نیلوفر خوبستانی پزشکی اول
2 خانم حدیثه خانی پزشکی دوم
3 خانم نیلوفر احمدیان شیاده پزشکی سوم

 

اسامی نفرات برتر حیطه مدیریت نظام سلامت
 

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 آقای مجتبی نصیری پزشکی اول
2 خانم سمیرا اسماعیلی پزشکی دوم
3 خانم فاطمه قابل پزشکی سوم

 

اسامی نفرات برتر حیطه فلسفه پزشکی

ردیف نام و نام خانوادگی رشته رتبه
1 خانم مهشید مکاریان پزشکی اول
2 خانم مینا خان حسینی پزشکی دوم
3 خانم آزیتا روحی پزشکی سوم