مرکز مهارتهای بالینی

معرفی مرکز مهارتهای بالینی

 

مرکز مهارتهای بالینی (Clinical Skills Center) در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود همزمان با تاسیس دانشکده پرستاری مامایی به صورت پراتیک برای آموزش رشته های پرستاری-مامایی و پیراپزشکی وجود داشته است. از سال 1390 با تغییر روش های ارزشیابی بالینی، و با حمایت و تلاش های معاونت محترم آموزشی دانشگاه تغییرات اساسی در واحد پراتیک دانشکده پرستاری مامایی ایجاد گردید و کلیه تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی (انواع مولاژها، ماکت ها و ...) لازم برای ارزشیابی بالینی ساختاریافته عینی یا آسکی Objective Structured Clinical Evaluation (OSCE) و ارزشیابی عملی با ساختار عینی یا آسپی Objective Structured Practical Evaluation (OSPE)  فراهم  شد. به دنبال آن به دلیل  اهمیت وجود اسکیل لب ها در مراکز درمانی آموزشی، اقدامات جدی راه اندازی این مراکز در بیمارستانهای تابعه دانشگاه نیز انجام شد. در حال حاضر در بیمارستان امام حسین اسکیل لب با تجهیزات کمک آموزشی لازم جهت دانشجویان پزشکی، پرستاری و مامایی،  بیمارستان بهار اسکیل لب با تجهیزات مناسب به ویژه برای رشته مامایی ، دانشکده پرستاری مامایی اسکیل لب با تجهیزات کامل به ویژه مناسب برای دانشجویان پرستاری، مامایی، هوشبری، اتاق عمل، فوریت پزشکی و بهداشت و دانشکده پزشکی سالن هایی با تجهیزات کمک آموزشی برای درس آناتومی، فیزیولوژی و ... فعال می باشند.

مرکز مهارتهای بالینی محیطی شبیه سازی شده و مطمئن برای آموزش مهارت های بالینی در اختیار دانشجویان می گذارد به طوری که بتوان مهارت ها را کنترل و تمرین نمود. همچنین در این مرکز می توان مداخلات بالینی و معاینات فیزیکی را با استفاه از مولاژ و مانکن ها انجام داد و دانشجویان مهارتهای ارتباطی را بر روی یکدیگر و یا روی بیمار غیر واقعی تمرین کنند و با کمک گرفتن از وسایل کمک آموزشی موجود در این مرکز به پرورش مهارتهای بالینی بپردازند. از آنجایی که یادگیری مهارتهای عملی و ارتباطی در کنار حیطه های دانشی و نظری برای دانشجویان گروه پزشکی الزامی است، لذا مرکز مهارتهای بالینی این فرصت را برای دانشجویان فراهم می آورد که در محیطی ایمن، شبه واقعی، کاملا آرام و بدون اضطراب، قبل از مواجهه با بیمار واقعی تعداد زیادی از مهارتهای عملی را بیاموزند و با آمادگی بیشتر بر بالین بیمار حاضر شوند و بدین ترتیب علاوه بر ارتقاء سطح آموزش، کیفیت مراقبت از بیماران نیز افزایش می یابد.

لازم به ذکر است این مرکز در زمینه برگزاری کلاس های واحد مهارت های بالینی جهت دانشجویان علوم پزشکی، کلاسهای سمیولوژی پزشکی به شیوه کورس، برگزاری امتحانات  OSCE و OSPE ، و برگزاری کارگاه های آموزشی جهت گروه های پزشکی و حتی کارکنان، ارائه مواد کمک آموزشی از قبیل فیلم و جزوات آموزشی و .... فعال می باشد.

 

مسئول: ربابه زروج حسینی

شماره همراه: 09124734231