تسهیلات آموزشی،‌پژوهشی و رفاهی

 

تسهیلات در نظر گرفته شده جهت دانشجویان استعداد درخشان سالانه

 
AWT IMAGE تسهیلات آموزشی

* تشویق دانشجویان رتبه های یک تا سه هر نیمسال تحصیلی با کارت هدیه

* تشویق دانشجویان حائز شرایط استعداد درخشان در هر سال تحصیلی با کارت هدیه

* پرداخت هزینه شرکت در کلاس های زبان موسسات معتبر دارای مجوز با اخذ نمره قبولی

* رایگان بودن کپی و پرینت به تعداد خاص

 

AWT IMAGE تسهیلات پژوهشی

* اعطای تا سقف 5 میلیون تومان گرانت پژوهشی برابر با آیین نامه پژوهشی

 

AWT IMAGE تسهیلات رفاهی

* در اختیار گذاشتن اتاق در خوابگاه با تعداد کمتر در صورت وجود شرایط لازم

* اضافه نمودن یک سانس به سانس های استخر دانشجویی و رایگان نمودن بلیط استخر تا حد امکان