اطلاعیه ها

سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور

واجدین شرایط ثبت نام


کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ،  کارشناسی  ارشد  و دکتری حرفه ای (undergraduate) که شاغل به تحصیل بوده و یا 6 ماه پس از دانش آموختگی براساس زمان آزمون غربالگری مرحله اول  کشوری المپیاد می باشد بدون در نظر گرفتن شرط معدل
 
مهم :  در  دو حیطه کارآفرینی  و مطالعات میان رشته ای  علوم انسانی و سلامت علاوه بر دانشجویان مقاطع کارشناسی  ، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای ، دانشجویان Ph.D  دستیاری  پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی  نیز می توانند ثبت نام کنند.

  • دانشجویان دارای حکم محکومیت قطعی از کمیته انضباطی حق شرکت در المپیاد را ندارند.

 

نحوه ثبت نام  در المپیاد دانشگاه

https://shmu.ac.ir/edc/fa/form/140