فرآیندها و لینک های مربوط به وبینارها

 فرآیندها:

فرآیند برگزاری المپیاد علمی 

 

وبینارها:

لینک وبینار حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت

http://vums.ac.ir/FileManager/highquality/EN/1-lq.mp4

لینک مربوط به وبینار حیطه آموزش پزشکی

http://file.qums.ac.ir/repository/edc/record%20meeting.mp4

لینک دانلود وبینار مدیریت نظام سلامت

https://edc.tbzmed.ac.ir/Uploads/User/56/tso1/hitehmodirit.mp4

لینک دانلود وبینار استدلال بالینی

https://mega.nz/#!pVZngapY!1-CFKAkQZw7vNvUyoIgWCMWQoNblNFhYtK94h-WvJZY